Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem instalacji:

Sanitarnych

-Zimna i ciepła woda użytkowa.
-Kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna.
-Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Grzewczych

-Instalacja centralnego ogrzewania trójnikowa i rozdzielaczowa (grzejniki).
-Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego.
-Kotłownie na paliwo stałe (węgiel, eko-groszek, pellet).
-Kotłownie na paliwo gazowe.
-Kotłownie olejowe.

Gazowych

-Instalacje wewnętrzne gazowe (od skrzynki gazowej do budynku).

Pomp ciepła

-Dobór i montaż pomp ciepła powietrze-woda oraz pomp powietrze-powietrze do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Wentylacji

-Montaż systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Kolektorów słonecznych

– Dobór i montaż kolektorów słonecznych.